Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2011

20:48
0561 875b
Reposted frominspired inspired viamarble marble
leinad
20:48
7025 c83a
hahahaha, her face.....
Reposted fromjorjkyuriuss jorjkyuriuss viapmg pmg
leinad
20:48
9713 de67
Zooey Deschanel
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viapmg pmg
leinad
20:43

October 12 2011

leinad
21:48
0748 4aae 500
Reposted bySpinNE555 SpinNE555

September 04 2011

leinad
21:04
  Miałem taką naklejkę, pewnie z czipsów jakichś, musiały być okolice gimnazjum. Rodzice wtedy uważali, że to ma sens i niech czyta, więc oprócz czipsów kupowali jeszcze kolorowe pisemka dla nastolatków, wszyscyśmy się wtedy ścigali na najfajniej obklejone zeszyty, znaczy ścigaliśmy się, ale ja z umiarem, właściwie to z rozsądkiem zupełnym - nigdy żadna naklejka nie trafiła na jakikolwiek mój zeszyt. Coraz mniej lśniące prężyły się dumnie w szufladzie, czekając na właściwy moment. Pewno są już popiołem.  
Reposted byrepostedfromsunako
leinad
20:52

September 03 2011

leinad
09:34
Reposted byzukowiadaheavyrainfadenbfpletzauthmillenon
leinad
09:18
6357 eb1b
Reposted bykatsiurummijaworski89moyravertheerschwarzrotesdarecki
09:11
3928 a04e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viamarble marble

September 02 2011

leinad
18:25
8865 0a32
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamarble marble

September 01 2011

leinad
15:13
4000 ec77

August 29 2011

leinad
21:30
Reposted fromk-achna k-achna viapmg pmg
leinad
21:29
1421 bc88 500
Reposted fromsober sober viaoll oll
leinad
21:18
2199 3ef9 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viamarble marble

August 28 2011

21:10
7180 5ca5
Reposted fromikillorigami ikillorigami viaoll oll
leinad
10:37
0035 c14d
Reposted frommetameta metameta viaoll oll

August 15 2011

leinad
17:28

August 08 2011

leinad
22:52
jedyny plus zmniejszenia roli Olivii Wilde w ósmym sezonie House'a. jedyny, aczkolwiek nie taki znowu mały.

August 03 2011

20:53
8518 a288
Reposted fromPoooly Poooly viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl